Generalforsamling

Generalforsamlingen

 

Hermed indkaldes til den årlige Generalforsamling.


Mødet afholdes:

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 19:00

på Rødovregaard i Kostalden

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning
  3. Regnskab. Bilag.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr.
  6. Fastsættelse af godtgørelser.


     7. Valg (Alle for to år)

        a)Næstformand Jann Larsen. Villig til genvalg.

        b)Kasserer Pia Jessen. Villig til genvalg.

        c)Bestyrelsesmedlem. Karin Andersen. Villig til genvalg.

        d)Bestyrelsesmedlem. Aase Liljedahl. Villig til genvalg.

        e)Bestyrelsessuppleant. Vakant.

        f:Revisor. Vakant.

        g)Revisorsuppleant. Jens Peter Nielsen.Villig til genvalg.

    8. Beretning fra foreningerne.

    9. EventueltForslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.For en god ordens skyld står der følgende i vedtægterne § 7 nederst: ”Hver grundejerforening har ret til 2 repræsentanter.

Består en forening af over 100 medlemmer, har denne ret til yderligere 1 plads på generalforsamlingen, for hvert påbegyndt 100 medlemmer.”


 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen