Medlemmer

Medlem

  • Ønsker din grundejerforening at blive medlem?
  • Læs mere her.
  • Indmeldelse skal ske skriftligt til formand Jens Debel-Hasløv ved angivelse af grundejerforeningens navn,
  • medlemstal, adresse og telefonnummer samt om muligt en mailadresse på
  • den pågældende formand og kasserer.
  • De enkelte foreninger har pligt til at holde Sammen-slutningens formand og kasserer underrettet om forskydninger i medlemstallet samt ændringer i ledelse.

Vi er 50 medlemmer


Sammenslutningen af grundejerforeninger i Rødovre.

 

Alleen

Pilemosev. Vejlaug

Annexgården

Pilevang

Axelhøj

Islev-huse

Koldbyvej

Brandholms Allè

Krarupvej

Schweizerdalsparken

Krudthusene

Damhusdalen

Leopardsvejens for.

Søtorp

Dianavej

Lørenskog

Terndrupvej

Dråbyvej

Matr. 11 C af Islev

Valhøj villaby

Ejbyparken

Moseholmparken

Ved Harrestrup Å

Espegården

Mosekanten

Ved Vandløbet

Viemosebro

Fortly

Ny Rudekær

Viemosen

Viemoseparken

Vievang

Hjortevænget

Ovrevej

Voldly

Højnæs

Vejl. Padborg

Sammenslutningens formål er at varetage og fremme grundejerforeningernes fælles interesser.

Hvis en grundejerforening ønsker, at Sammenslutningen skal være denne behjælpelig med sager eller lignende, skal anmodningen om dette ske skriftligt. Bestemmelser, som træffes af Sammenslutningen, er bindende for de enkelte medlemsforeninger.

Sammenslutningen er uafhængig af partipolitik.


Hjemsted:

Som medlem kan kun optages grundejerforeninger, der er hjemmehørende i Rødovre Kommune.

Vedtægter


Download vedtægter her som PDF: Vedtaegter_20140315.pdf

Du har brug for en Adobe Reader for at læse PDF, den kan downloades her gratis.